Dairy

2007/Oct/11

เริ่มเบื่อกับธีมเก่าแล้วเลยลองเปลียนธีมไหม่ดูเปิดมาก็จะจ๊ะเอ๋กับพระเจ้าฮาลุฮิเลยนะครับ ^ ^

 

HXH (Haruhi X Hentai = =)

 

edit @ 11 Oct 2007 19:26:30 by evangelion